Politica de confidentialitate

Accesarea site-ului www.gtitaxi.ro, a aplicatiilor oferite de societatea GTI TAXI ori a oricaror servicii furnizate de GTI TAXI presupune in mod automat acordul dumneavoastra neconditionat cu prevederile Politicii de confidentialitate de fata precum si a oricaror versiuni aplicabile la momentul accesarii.

Accesarea site-ului www.gtitaxi.ro, a aplicatiilor oferite de societatea GTI TAXI ori a oricaror servicii furnizate de GTI TAXI presupune in mod automat acordul dumneavoastra neconditionat cu prevederile Politicii de confidentialitate de fata precum si a oricaror versiuni aplicabile la momentul accesarii.

Prin definitie, in categoria de informatii (date) cu caracter personal pot fi incluse: nume si prenume, data si locul nasterii, date din actele de stare civila, CNP, serie si numar act de identitate, date din permisul de conducere, date din certificatul de inmatriculare, telefon, fax, adresa de e-mail, profesie, loc de munca, formare profesionala, diplome, studii, date bancare, obisnuinte, preferinte, comportament, date de geolocalizare, date de trafic etc.

Relativ la orice date cu caracter personal se aplica prevederile din prezenta Politica de confidentialitate.

Informatii despre utilizarea datelor cu caracter personal

Relativ la orice date care reprezinta date cu caracter personal, furnizate de catre dumneavoastra prin intermediul site-ului www.gtitaxi.ro ori prin intermediul aplicatiilor oferite de catre societatea GTI Taxi Line SRL, dumneavoastra va exprimati in mod expres acordul pentru colectarea, stocarea si prelucrarea acestora de catre societatea: GTI Taxi Line SRL, cu sediul in Turnu Magurele nr. 2-10, etaj 1, camera 1, sector 4, inregistrata la Oficiul de Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/5883/2012 si avand cod unic de inregistrare fiscala 30233083, reprezentata prin administrator Andreea Visan (denumita prescurtat GTI TAXI).

Societatea GTI TAXI este operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu numarul 27295.

Este posibil ca unele date cu caracter personal sa va fie solicitate in mod obligatoriu pentru accesarea unor functii ale site-ului, pentru descarcarea si accesarea de aplicatii furnizate de GTI TAXI etc, situatii in care veti fi informat ca un anumit camp pentru acele date specifice este obligatoriu. Refuzul sau omisiunea indicarii corecte a acelor date mentionate drept obligatorii poate conduce la imposibilitatea accesarii site-ului ori a aplicatiilor oferite de societatea GTI TAXI.

Datele personale vor fi utilizate in scopul imbunatatirii produselor si serviciilor noastre astfel incat sa venim in intampinarea nevoilor clientilor nostri si pentru a furniza noutati despre produsele si serviciile oferite de GTI TAXI. De asemenea, conform prevederilor Legii nr. 677/2001, scopul prelucrarii datelor cu caracter personal poate fi (exemplificativ): reclama, marketing, publicitate, servicii de comunicatii electronice, colectare debite, recuperare creante. Datele personale nu vor fi facute publice cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

Destinatari ai datelor cu caracter personal pot fi: persoana vizata, reprezentantii legali ai persoanei vizate, imputernicitul operatorului, partenerii contractuali ai operatorului, alte companii din acelasi grup cu operatorul.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, va informam ca beneficiati de dreptul de acces, opozitie si interventie in orice moment asupra datelor cu caracter personal furnizate. Aceste drepturi se pot exercita prin transmiterea la sediul societatii noastre a unei cereri scrise, datate si semnate in original de catre titularul cererii.

Actualizarea Politicii de confidentialitate

GTI TAXI isi rezerva dreptul de a schimba si actualiza in orice moment continutul Politicii de confidentialitate fara nici un fel de notificare prealabila.