Politica de confidentialitate


Prezentul site este deținut de GTI TAXI Line SRL, persoană juridică română, cu sediul în Bucureşti Sectorul 4, Strada TURNU MĂGURELE, Nr. 2-10, camera 1, Etaj 1, înmatriculată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. J40/5883/2012, având Cod Unic de Înregistrare 30233083Scopul prezentului site este acela de a furniza clienților noștri soluții rapide, adaptate necesităților acestora pentru a facilita gestionarea fără efort din partea clientului, a unei comenzi de taxi din momentul efectuării comenzii precum și pentru efectuarea comenzilor ulterioare.Cine suntem?GTI TAXI Line SRL, este o persoană juridică română, cu sediul în Bucureşti Sectorul 4, Strada TURNU MĂGURELE, Nr. 2-10, camera 1, Etaj 1, înmatriculată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. J40/5883/2012, având Cod Unic de Înregistrare 30233083 este o firmă care a dezvoltat și gestionează o platformă informatică prin intermediul căreia punem în legătură șoferii autorizați de taxi și clienții.


Ce date cu caracter personal prelucram?


Datele cu caracter personal înseamnă orice informaţii cu ajutorul carora o persoană fizică poate fi identificată.


Prelucrare înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate.


Conform cerințelor Legii nr. 677/ 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și ale Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, operatorul de date cu caracter personal are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o alta persoană.


Informatiile pe care le colectăm diferă în funcție de modul în care folosiți site-ul. Este posibil să utilizați site-ul fără a fi nevoie să ne furnizați informații personale, dar dacă alegeți să instalați aplicația GTI Taxi vă sunt solicitate, dupa caz, informații personale precum: nume, adresa de e-mail, număr de telefon, informații privind locația și traseul.


Aplicația vă poate permite să utilizați serviciile indiferent dacă alegeți sau nu să furnizați numele dumneavoastră real. Dacă alegeți să utilizați serviciile fără a furniza numele dumneavoastră real, este recomandabil să utilizați un nume serios care să poată fi luat în considerare. Numărul de telefon și locația de preluare sunt obligatorii pentru a putea să le furnizăm prin platformă șoferului de taxi care va onora comanda.


Dacă alegeți să descărcați pe telefonul personal aplicația GTI Taxi, în plus față de nume, număr de telefon, email, informații privind locația și traseul vom mai prelucra și IP, coordonate GPS și vom avea acces și la contul dumneavoastră de pe rețelele de socializare sau email, în măsura în care alegeți să asociați aceste conturi aplicației.


Prin configurarea contului dvs. pentru integrarea cu rețelele de socializare, inclusiv prin conectarea la aplicația GTI Taxi folosind contul dvs. de rețea socială (cum ar fi contul dvs. Facebook sau contul dvs. Google), sunteți de acord să împărtășiți informații (inclusiv informații personale) între aplicația GTI Taxi și astfel de rețele sociale, în scopurile furnizate de această politică de confidențialitate.


De exemplu, dacă la crearea contului dumneavoastră ați utilizat un nume fictiv, dacă veți opta pentru asocierea contului GTI Taxi la contul de facebook, iar la acesta din urmă ați utilizat numele dumneavoastră real, aplicația GTI Taxi va prelua automat numele contului asociat.


Vă rugăm să aveți în vedere că informațiile pe care dumneavoastră le faceți publice pe rețelele de socializare sunt guvernate de politica de confidențialitate a rețelei de socializare și este controlată de rețeaua de socializare, nu de această politică de confidențialitate sau de GTI Taxi.


Noi colectăm informațiile dvs. din contul dvs. de rețea de socializare numai în conformitate cu permisiunile acordate de dvs. În consecință, colectăm numai informațiile pe care le-ați permis rețelelor de socializare să le partajeze unor terțe părți (cum ar fi numele dvs., adresa de e-mail, prieteni, imagine de profil, alte informații disponibile prin intermediul rețelei aplicabile). Înțelegeți și sunteți de acord că serviciile pot accesa, pune la dispoziție și pot stoca (dacă este cazul și după cum este permis de rețeaua de socializare terță parte) astfel de informații, astfel încât să fie disponibile pe și prin contul dvs., până când contul dvs. este șters.


Ar trebui să fiți de acord să conectați conturi doar dacă sunteți mulțumit de serviciul terț care primește datele specificate în momentul conectării conturilor, iar GTI Taxi nu este responsabil pentru utilizarea de către terțe părți a datelor.


Categoriile de informații colectate de GTI Taxi vor include toate sau doar câteva dintre următoarele, în funcție de modul în care alegeți să utilizați Serviciile.


După ce ați instalat aplicația pe dispozitiv, GTI Taxi va colecta:


Informații detaliate privind locația și traseul, de exemplu sub formă de semnale GPS și alte informații trimise de dispozitivul mobil pe care este instalată și activată aplicația, numele dispozitivului, tipul de sistem de operare, versiunea sistemului de operare.


GTI Taxi poate vizualiza date privind numele dispozitivului, tipul de sistem de operare, versiunea sistemului de operare necesare pentru soluționarea problemelor legate punctual de funcționarea aplicației, compatibilitatea cu un sistem de operarea sau altul, necesitatea unor update-uri anterioare instalării sau efectuării upgrade-ului aplicației, în cazul dezvoltării unei variante mai îmbunătățite a aplicației.


GTI Taxi utilizează informațiile despre locație și rute pentru a crea un istoric detaliat al locațiilor pentru toate călătoriile efectuate în timpul utilizării aplicației.


Sistemul GTI Taxi stochează datele cu privire la istoricul rutelor fiecărui client, istoric care este asociat numărului de telefon de la care a fost preluată comanda. Stocarea acestor rute este necesară pentru operativitatea gestionării comenzilor ulterioare. Istoricul dumneavoastră este asociat doar numărului de telefon nu și numelui dumneavoastră.


Dacă veți șterge din aplicație istoricul comenzilor anterioare, acestea nu vor fi șterse automat din server deoarece istoricul pe care dumneavoastră îl vizualizați pe telefon este asociat dispozitivului.


Dacă doriți să nu stocăm istoricul comenzilor dumneavoastră sau doriți ștergerea acestuia din server, vă rugăm să ne contactați pe email la: contact@gtitaxi.ro.


Platforma GTI Taxi nu este asociată unei singure companii de taximetre de aceea atât taxi-ul care se va prezenta precum și tariful practicat nu sunt sub sigla GTI Taxi și nici nu sunt sub controlul nostru.


Dacă întâmpinați probleme sau considerați prestația șoferului nesatisfăcătoare sau dimpotrivă, sunteți foarte mulțumit de serviciul prestat de un anumit șofer de taxi, vă rugăm să acordați punctajul și dacă considerați util să asociați o recenzie, prin completarea formularului dedicat din aplicație


Dacă doriți să ștergeți Contul, numele dvs. de utilizator (dacă ați setat unul) și informațiile dvs. Personale, vă rugăm să ne contactați pe email la: contact@gtitaxi.ro. La primirea unei astfel de solicitări, GTI Taxi va șterge informațiile dumneavoastră, cu toate acestea, rețineți că este posibil să nu ștergem imediat informațiile din sistemele noastre de back-up.


De asemenea, dacă veți utiliza aplicația, veți avea acces direct la numele șoferului, fotografia acestuia, tariful practicat și rating-ul oferit de ceilalți clienți care au utilizat serviciile de taxi ale acestuia, pentru a avea posibilitatea ca, din motive personale să alegeți să refuzați comanda sau să solicitați alt șofer sau să solicitați un anumit șofer, dacă acesta este disponibil.


Aceste informații sunt colectate numai atunci când acceptați voluntar și în cunoștință de cauză transmiterea lor către noi iar prelucrarea acestor date se va face în conformitate cu această politică de confidențialitate.


Dacă transmiteți fie prin formularul aflat pe site fie prin email, o solicitare de angajare însoțită de CV și scrisoare de intenție, acestea vor fi direcționate către Departamentul de resurse umane. Datele cuprinse în CV-ul dumneavoastră vor fi utilizate exclusiv în scopul derulării procesului de recrutare.


De unde sunt colectate datele cu caracter personal?


În general datele sunt obținute direct de la Client.


În plus, putem obține date ca urmare a consultării unor surse externe respectiv instituții și autorități publice, registre publice, baze de date electronice, informații disponibile în social media cât și pe internet, sau terți abilitați, deținători de astfel de informații, cum ar fi, dar fără a ne limita la: Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Biroul de Credit S.A., portalul instanțelor de judecată din România administrat de Ministerul Justiției, terți abilitați în vederea deținerii unor baze de date ale persoanelor acuzate de terorism sau expuse politic etc.


Serviciile online nu sunt concepute sau destinate utilizării de către copiii cu varsta sub 18 ani și, prin urmare, dacă ai sub 18 ani, te rugăm să nu utilizezi serviciile GTI Taxi, respectiv să nu ne furnizezi informații cu caracter personal. Dacă descoperim că am colectat din greșeală astfel de informații, atunci, în măsura în care legea solicită, vom șterge imediat aceste informatii din evidențele noastre.


Dacă un părinte sau tutore descoperă că copilul său cu vârsta de până la 14 ani ne-a furnizat informații fără consimțământ parental, acesta va trebui sa ne contacteze la contact@gtitaxi.ro pentru ștergerea acestor date.


Dacă un părinte sau tutore descoperă că copilul său cu vârsta peste 14 ani dar până la 18 ani ne-a furnizat informații fără consimțământ parental, acesta va trebui sa ne contacteze la contact@gtitaxi.ro pentru exprimarea acordului sau dezacordului cuprivire la prelucrarea de noi a datelor cu caracter personal transmise de către minor.

Nu putem controla cine vă utilizează telefonul mobil astfel că nu putem controla nici utilizarea telefonului dumneavoastră pentru efectuarea unei comenzi de taxi. Atâta timp cât comanda de taxi a fost plasată de pe dispozitivul dumneavaostră, se va considera în mod rezonabil că aceasta a fost efecuată de dumneavoastră.


Care este scopul prelucrării?


Scopurile prelucrarii datelor dumneavoastra sunt:

- furnizarea celor mai bune servicii adaptate solicitării dumneavoastră

- pentru interacționarea cu clienții în scopul identificării problemelor în funcționarea aplicației, remedierii deficiențelor și identificării elementelor care ar trebui dezvoltate

- pentru efectuarea de analize interne (incluzând analize statistice), atât cu privire la produse/servicii, cât și cu privire la portofoliul de clienți, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea de produse/servicii, precum și efectuarea de studii și analize de piață cu privire la produsele/serviciile GTI Taxi și pentru îmbunătățirea și dezvoltarea produselor/serviciilor GTI Taxi;

- efectuarea unor activități de gestiune economică, financiară și/sau administrativă în cadrul GTI Taxi;

- soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri/solicitări la care GTI Taxi este parte;

  - efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor și proceselor GTI Taxi, precum și realizarea de audituri sau investigații ale GTI Taxi;

- pentru scopuri ce țin de activitatea de control, audit, arhivare desfășurate în cadrul firmelor afiliate membre ale grupului având acționariat comun, acestea fiind intotdeauna compatibile cu scopurile principale, pentru care datele respective au fost initial colectate

- pentru scopuri de marketing direct in conditiile in care clientul si-a dat consimtamantul in acest sens.


În ce temei prelucrăm datele cu caracter personal?


  - pentru intermedierea relației între clienți și șoferii de taxi;

  - pentru optimizarea gestionării comenzilor transmise de către clienți;

  - în baza unei obligații legale aflate în sarcina GTI Taxi (de ex: identificarea și cunoașterea clientelei, identificarea și prevenirea fraudelor);

  - în baza interesului legitim al GTI Taxi (de ex: centralizarea operațiunilor și menținerea unei baze de date interne, efectuarea unor analize statistice cu privire la portofoliul de Clienți; dezvoltarea și îmbunătățirea aplicației GTI Taxi );

  - pentru motive de interes public major, și anume, prevenirea și combaterea săvârșirii de infracțiuni;

  - pentru evaluarea șoferilor care preiau comenzi prin intermediul aplicației GTI Taxi. Evaluarea este vizibilă prin aplicație și este asociată fiecărui profil de șofer.


Pentru ce perioadă sunt stocate datele cu caracter personal?


Datele dumneavoastră vor fi stocate atâta timp cât veți alege să utilizați aplicația și să mențineți un cont de utilizator activ. Perioada de stocare depinde exclusiv de decizia dumneavoastră.


Noi verificăm periodic starea conturilor instalate. În cazul în care constatăm că sunteți inactiv pentru o perioadă de 3 ani, datele dumneavaostră vor fi anonimizate. Dacă în această perioadă transmiteți la adresa de email: contact@gtitaxi.ro o solicitare de ștergere, datele dumneavoastră vor fi șterse din baza noastră de date.


În cazul în care datele cu caracter personal sunt necesare pentru soluționarea unei chestiuni judiciare, stocarea se va realiza pentru perioada pentru care ni se va impune de către autoritățile judiciare în drept.


La sfârșitul perioadei de stocare, GTI Taxi va anonimiza sau va șterge informațiile despre nume, adresă de email și număr de telefon.


Păstrarea în formă anonimizată a datelor se va face strict din motive statistice și se va realiza pentru o perioadă considerată rezonabilă de către GTI Taxi.


În scopuri de marketing, datele dumneavostră vor fi prelucrate pentru o perioadă de 3 ani de la momentul furnizării acestora.


CV-urile și scrisorile de intenție vor fi prelucrate pentru o perioadă de 3 ani de la încheierea procesului de recrutare în cazul în care acesta nu se finalizează prin angajarea dumneavoastră. În cazul angajării dumneavoastră, CV-ul și scrisoarea de intenție sunt prelucrate pentru o perioadă egală cu perioada cât veți fi în relație contractuală cu subscrisa la care se va adăuga perioada legală de arhivare.


Către cine vom transmite datele cu caracter personal?


Informațiile vor fi folosite exclusiv de către GTI Taxi și vor fi transferate către șoferii de taxi care utilizează platforma noastră, pentru onorarea comenzii plasată de dumneavoastră.


Este posibil să fim obligați, conform legii, să transmitem datele dumneavoastră către autorități judiciare în considerarea unor obligații legale de dezvăluire în procedura de investigație sau în procedura în fața instanței de judecată.


Totodată, în derularea activităților legale de audit financiar sau audit IT, control din partea unor autorități publice, datele dumneavoastră pot fi accesate de către persoanele desemnate pentru derularea respectivelor activități fără însă ca acestea să aibă drept de intervenție, copiere, ștergere sau transmitere a datelor dumnevoastră cu caracter personal.


În conditiile transferării datelor dumneavoastră către un terț, astfel cum au fost mentionati în paragraful anterior, acești terti vor respecta garanțiile legale sau garanțiile oferite de subscrisa conform prezentelor termene și condiții.


Care sunt drepturile persoanei vizate și ce acțiuni poate aceasta să întreprindă?


În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (cu modificările și completările ulterioare) și Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, aveți următoarele drepturi privind colectarea și prelucrarea datelor personale:


 • dreptul de a primi informații detaliate privind activitățile de prelucrare efectuate;

 • de a solicita accesul la datele dumneavoastră respectiv de a solicita transmiterea de confirmări prin care să vi se comunice o serie de informații referitoare la datele prelucrate, printre care categoriile de date personale, scopul prelucrării și destinatarii cărora le sunt dezvăluite datele;

 • de a solicita rectificarea sau ştergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal presupune si de a obţine completarea celor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare;

 • de a solicita restricţionarea prelucrării în cazurile în care trebuie verificată exactitatea datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor; operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau în cazul în care persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate;

 • de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate printre altele dacă datele nu mai sunt necesare, persoana își retrage consimțământul, persoana vizată se opune;

 • de a vă opune prelucrării, în acest caz, în funcție de scopul prelucrării este posibil ca subscrisa să nu poată da curs solicitării formulată online;

 • dreptul la portabilitatea datelor respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc şi pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal dacă exista consimțământul dumneavoastră iar prelucrarea se efectuează în mod automat;

 • de a formula plângere către autoritatea de supraveghere, în situația in care considerati ca datele dumneavoastra personale nu au fost prelucrate conform legilor in vigoare.

Refuzul dumneavoastră, determină neutilizarea datelor pe care ni le-ați furnizat.

Aceste drepturi pot fi exercitate în mod gratuit prin transmiterea unei cereri datate și semnate la adresa de email: contact@gtitaxi.ro